نخ دندان مینا طعم نعنایی

۲۱,۰۰۰ تومان
نخ دندان مینا مدل طعم نعنایی متراکم و تابیده شدهساخته شده از موم طبیعی و اسانس طبیعیطول 50 متر

نخ دندان مینا مدل فوق نازک

۲۰,۰۰۰ تومان
نخ دندان مینا مدل فوق نازکساخته شده از موم طبیعی و اسانس طبیعیطول 50 متر

نخ دندان مینا مدل متراکم با طعم نعنا

۲۱,۰۰۰ تومان
نخ دندان مینا مدل متراکم و ضخیمساخته شده از موم طبیعی و اسانس طبیعیطعم نعناطول 50 متر